Saab levererar Mk II-robotar för RBS 70 till den tjeckiska armén

2019-03-23
Saab har fått en order på leverans av Mk II-robotar för RBS 70 till den tjeckiska armén. Leveranserna kommer att ske under 2019.

Beställningen lades av NATO Support and Procurement Agency (NSPA), som ansvarar för NATO-ländernas inköp. Tjeckien använder både RBS 70 och det nya RBS 70 NG-systemet. Båda systemen är kompatibla med Mk II-roboten.

– Beställningen från NSPA är ett bevis på NATO:s fortsatta intresse för våra robotsystem. Mk II är en kompetent robot med en höjdtäckning på 4 km och en räckvidd på 7 km, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Saabs utbud av markbaserade luftvärnsrobotsystem med kort räckvidd omfattar RBS 70 och den senaste versionen RBS 70 NG. RBS 70-systemet har varit mycket framgångsrikt på marknaden. Fler än 1 600 avfyrningssystem och omkring 18 000 robotar har levererats till 19 länder.

www.saabgroup.com