Nordic Food Industry – ny mötesplats för livsmedelsindustrin i november 2019

2019-03-04
Den 5-6 november 2019 samlas företrädare för livsmedelsindustrin med särskilt fokus på produktions- och förädlingsprocesser på Svenska Mässan i Göteborg. Ambitionen är att öka konkurrenskraften för livsmedelsföretagarna, liksom att stärka svensk livsmedelsindustri.

Utmaningarna är stora för den svenska livsmedelsindustrin, men möjligheterna ännu större genom samverkan, utvecklingsvilja och smart omställning till framtida behov. Förädlingskedjan behöver mötas såväl inom som mellan industrins näringar för att få mesta möjliga utväxling av nödvändiga satsningar och utvecklingsinitiativ.

Behov att mötas över gängse gränser

Det efterfrågas en samlad arena där näringsliv möter forskning och branschen som helhet kan dela insikter och provköra framtidsscenarion. Tillverkare, leverantörer, organisationer och akademi är inbjudna att presentera ny teknik, nya material och nya innovativa lösningar, produkter och tjänster för en hållbar livsmedelsindustri.

Fokusfrågor på tvären mellan näringarna

Initiativtagare till Nordic Food Industry är Svenska Mässan tillsammans med branschaktörer genom hela livsmedelsförädlingskedjan och samtliga förädlingssektorer. Följande fokusområden haridentifierats som särskilt relevanta:

Svensk livsmedelsexport ska öka från 50 miljarder till 100 miljarder före 2025 - vad behöver hända?

- Hur ska fler få råd att tidigare investera i framtidens teknik och snabbare ställa om till nya, smartare processer?

- Hur snabbt kan svenska livsmedelsföretagen bli världsledande inom digital omställning?

- Hur kan Sverige leda innovation och ta en plats i toppen även inom livsmedelsindustrin?

- Hur ska svenska livsmedelsindustrins många små företag ha tid, råd och resurser att kompetensutveckla sin personal?

Nordic Food Industry arrangeras parallellt med Logistik & Transport på Svenska Mässan.

www.mynewsdesk.com