Ta en genväg: Ta Store Share View till molnet

2018-06-11
Idag är det mer en regel än undantag att ta data till molnet och bland annat använda det för att möjliggöra scenarier för samarbete. Men många företag ställer frågor om det är rätt väg att ta. Eplan erbjuder nu stöd för detta och har utvecklat Store Share View. Denna inbyggda lösning baserad på Microsoft Azure är en tjänst som tar Eplan Projects till molnet. Samtidigt är det också grunden för framtida moln-till-molnanslutningar. Som ett första steg, på Hannovermässan, presenterade Eplan den del av Store Share View där projekt kan ses, granskas och kommenteras via redlining-baserat arbetsflöde. Från denna utgångspunkt följer Eplan, lösningsleverantören med huvudkontor i Monheim, Tyskland, sina kunder steg för steg på vägen till molnet. Användare drar nytta av en central datakälla som gör Eplan-data tillgängliga på ett enkelt sätt för alla som är inblandade i ett projekt (inklusive för processer i efterhand). Tillgång till data är universell: från alla enheter, från alla platser och oberoende av en Eplan-installation.

Store Share View Navigator.jpg: Den nya integrationen till Eplan Cloud är tillgänglig från och med version 2.8. Utvecklare kan göra det schematiska projektet tillgängligt i molnet från plattformen för nedströms företagsprocesser.

Namnet Store Share View visar redan vad som väntar användarna på sin resa till molnet: Eplan Projekt kan sparas i molnet (Store/Lagra) och är tillgängliga för alla projektdeltagare (Share/Dela) för att se (Show/Visa) när som helst. Det kräver ingen installation - inte ens den traditionella Viewer-installationen som tidigare krävdes. Logga in, visa projektet, kommentera med hjälp av redlining-funktionen och markera arbetets framsteg - det är så enkelt för användarna att ta sina första steg i molnprojektets miljö. Systemet är utformat så att all nödvändig Eplan Project-information är tillgänglig i molnet som en central informationskälla. Utvecklingskunskapen är skyddad mot obehörig åtkomst genom hantering av åtkomstalternativen. Rättighetsuppdraget självt ligger hos kundens respektive avdelning.

Detta är naturligtvis bara det första steget som Eplan Platform-användare tar till molnet - men det är ett mycket viktigt steg. Tidigare, när man tillhandahöll schematisk information till nedströms avdelningar (t.ex. styrskåpsteknik eller idrifttagning) skulle tusentals dokumentationssidor skrivas ut på papper. Ett papperslöst arbetsflöde är inte bara mer kostnadseffektivt utan ökar också kvaliteten enormt. En annan avgörande aspekt är möjligheterna till samarbete. Med Store Share View - det första steget i Eplans moln-koncept - kan externa deltagare också få tillgång till data om de har tilldelats åtkomsträttigheter. Infrastrukturen för samarbete är tillgänglig genom molnet och en avdelning behöver inte längre genomgå en detaljerad projektöverlämningsprocess. Underleverantörer kan helt enkelt använda en webbläsare för att läsa den aktuella projektstatusen. En annan praktisk fördel: Endast aktuella data är tillgängliga och ändringar dokumenteras genom ett hanterat redlining-arbetsflöde, vilket innebär att felkällor elimineras en gång för alla. Samarbetet med underleverantörer blir enklare och optimerar även arbetsflöden.


Anslutningar till PDM/PLM kvarstår

Om ett företag vill få ny programvara finns det en fråga som ofta dyker upp först: Vad händer med mina nuvarande anslutningar till IT-infrastrukturer? Exempel på detta är gränssnitt till PDM- eller PLM-system som i allmänhet måste uppdateras eller anpassas till ny programvara. Eplan övervägde också denna fråga när man utvecklade Store Share View: befintliga anslutningar till Eplan-plattformen förblir oförändrade. En eventuell omvandling av befintliga integreringar krävs inte eftersom Eplan-projekten som skapats i teknik är källan till Store Share View, vilket gör att alla ändringar i datalagringen för källprojektet är onödiga.


Innovativt driftskoncept

Bortsett från att vara funktionell bör programvaran också vara så trevlig som möjligt att använda och stödja alla användares behov. Eplan har lyckats bra på denna punkt. Driftskonceptet är toppmodernt och enkelt i sin helhet. Antingen man använder en pekplatta, en mus eller en aktiv penna. All teknik kan utnyttjas och naturligtvis alla nuvarande slutenheter - från datorer till pekskärmar och mobila enheter. Detta säkerställer flexibilitet under tider då teknik blir alltmer globaliserad. På grund av 24-timmars tillgänglighet av molntjänster kan varje projektdeltagare få tillgång till data från alla platser runt om i världen.

Första användarfallen från samarbetspartners

Molnteknik utvecklas så att många deltagare kan arbeta på ett projekt. I samband med Industry 4.0 är dessa projektdeltagare ofta mycket spridda och inte bara i ett och samma lokala företag. Partners arbetar tillsammans med lösningar, skapar kopplingar mellan sina mjukvarulösningar och därmed ökar användarfördelarna. Företagen Festo och Lenze har varit Eplan-partners i åratal. De har lagrat många komponentdata i Eplan Data Portal och utnyttjar för sin del möjligheterna till molnteknik. Vid Hannovermässan presenterar båda företagen initialt användningsfall som tekniskt skapades med en Rest API i Store Share View. Rest API-teknik möjliggör åtkomst till leverantörer från tredje part, så att de optimalt kan utnyttja konstruktionsdata som utformats i Eplan för vidare processer.

Konceptet kring Store Share View presenterades för första gången på 2018 års Hannovermässa. Läs mer på: www.eplan.de


Store Share View ET.jpg: Det schematiska projektet som delas av Eplan-användaren blir tillgängligt för tillverkning via en webbläsare som ett exempel. Enhetsdetaljer tillhandahålls enkelt och öppet - dessa visas genom att välja en enhet inom schemat.


Store Share View Redline.jpg: Ändringar kan dokumenteras och vidarebefordras till Eplan-användare som sedan kan genomföra ändringarna, guidade av en lista - svårigheter att dechiffrera någons handstil blir sålunda något i det förgångna.