Southco expanderar sin europeiska produktionsverksamhet i Polen

2018-05-14
Southco, Inc., världsledande inom accesslösningar för maskinvara, meddelade idag att man kommer att expandera sin verksamhet i Polen. TouchPoint Inc., moderbolaget i Southco, har förvärvat mark i sydöstra regionen Rzeszów, där Southco kommer att bygga en ny 60 000 kvadratfot stor anläggning för att möta behoven hos Southcos växande europeiska kundbas.

Bild: Southcos ordförande Thomas Mehler (vänster) och Philip Kempson, VD Europa (höger) bryter mark på den nya tomten för Southco i Rzeszów, Polen

Byggandet av den nya anläggningen kommer att inledas i år med färdigställande planerad till början av 2019. Expansionen i Polen kommer att ge Southco en ny närvaro som kommer att rymma framtida företagstillväxt i Europa genom att skapa lokal tillverkning och distribution.

Southcos beslut att inrätta en ny anläggning i Polen följer utvecklingen hos internationella företag som väljer att investera i denna snabbutvecklande region, som är rik på lokal talang och kultur. Den nya anläggningen kommer att innehålla toppmodern teknik och kommer att ge nya och spännande möjligheter till jobbtillväxt i den lokala ekonomin, med rekrytering som planeras att börja senare i år.

”Vi är glada att vara med i ett område som börjar bli en knutpunkt för utveckling och ny teknik, och vi ser fram emot att etablera Southco-verksamheten i Polen”, säger Thomas Mehler, VD, Southco, Inc. ”Med slutförandet av vårt nya Polen-anläggning, vi kommer att ha två anläggningar i Storbritannien och ett på europeiska fastlandet, vilket stärker vår operativa verksamhet och orderkapacitet samt låter oss skapa mervärde för våra kunder.”

Om TouchPoint
TouchPoint är ett privatägd, diversifierat globalt tillväxtföretag baserat i Concordville, PA. TouchPoint fokuserar på att förvärva och bygga nischbaserade tillverkningsföretag med hög tillväxt där teknik och mänskliga kontaktpunkter innebär en påtaglig skillnad för slutanvändaren. Den nuvarande TouchPoint-portföljen består av en Access Hardware Platform, förankrad av Southco, en Medical Technology Platform, inklusive ITD, Mediwell och Vanas Medical, och en Intelligent Vending & Inventory Platform som består av SupplyPoint och Vanas. Totalt har TouchPoint-företag över 4 000 anställda i 24 länder och betjänar över 80 000 kunder i nästan 100 länder över hela världen. www.touchpointinc.com