Lansering: Eplan Cogineer Advanced Automatisering i molnet

2018-05-31
Eplan presenterade en förhandsvisning på 2018 års Hannovermässa: med Eplan Cogineer Advanced kommer lösningsleverantören att kunna erbjuda sin automationsprogramvara via en SaaS-modell (Software as a Service). De två funktionella områdena, Designer och Project Builder, kommer därmed endast att kunna användas som molnbaserade lösningar med separata licenser. Datasäkerheten garanteras naturligtvis: användarrättigheter för Designer, där regeluppsättningarna och makron för automatisk schematisk skapande definieras, kan tydligt definieras genom en ny Rights Management-funktion.

Bild1.jpg: Användare som är inloggade i Cogineer Project Builder får tillgång till de konfigurationer som är tillåtna för dem och kan välja alternativ och varianter och sedan generera ledningsdokumentation med en knapptryckning.

Vid årets Hannovermässa gav Eplan en förhandsvisning av nästa utvecklingssteg av företagets automationsprogramvaran. Eplan Cogineer Advanced har utökad funktionalitet inom gränssnitt och inställning genom separat licensiering av de två funktionella områdena, Designer och Project Builder. Modeller som skapas i Designer kan därmed också redigeras i Designer av användargruppen, som får tillgång till den via en ny Rights Management-funktion. Detta uppfyller en viktig aspekt när det gäller datasäkerhet. En annan intressant egenskap är den nya affärsmodellen. Den kommande versionen 2.8, som förväntas vara tillgänglig från och med sommaren 2018, kommer att användas som en helt molnbaserad SaaS-lösning (Software as a Service).


XML-gränssnitt för processintegration

Eplan Cogineer Advanced har ett importgränssnitt baserat på XML-formatet. Kompletta konfigurationer kan importeras med den, inklusive alla dess värdeuppsättningar. Detta ger tydliga fördelar för användarna. Programvaran kan snabbt integreras i processer och befintliga data för automatisk schematisk skapande kan fortsätta att användas. I praktiken innebär detta ytterligare tidsbesparingar och garanterad kvalitet genom att man slipper dubbel datalagring och datainmatning.Dynamisk konfiguration

En annan ny funktion i Eplan Cogineer Advanced är möjligheten till inställning av typiska element. Under en konfigurationsprocess kan användarna dynamiskt välja vilka partiella funktioner eller partiella kretsar de vill använda i ett projekts strukturella egenskaper. Den multipla användningen av såväl partiella som kompletta funktioner stöds också. Inställningen av dessa typiska element kan också styras direkt genom import av en XML-data skapad uppströms i processen. Den största fördelen med inställningen av typiska element: En 100-procentig konfiguration behöver inte skapas för varje variant och struktur för ett målprojekt. Särskilt inom anläggningsteknik, där det ofta inte finns någon dokumentationsstruktur från ett projekt som matchar någon annan, är detta en enorm fördel. Anläggningsingenjörer och systemintegratörer sparar mycket tid när de kan återanvända delar av en konfiguration.


Systemet ”tänker”

Införandet av logiska beroenden och formler kommer att förenklas betydligt i alla versioner av Eplan Cogineer. En ny Formula Assistant kommer att säkerställa att de logiska förhållandena och formlerna vidareutvecklas - alltså hela relationskunskapen för en funktion eller en funktionell grupp - kan matas in ännu lättare och framförallt utan fel. Beroende på typen av konfigurationsvariabler kommer endast tillåtna operander för respektive typ att erbjudas. Samtidigt föreslår Formula Assistant att alla tillgängliga namn är ”live” under inmatning. Stavfel under inmatning är därmed omöjligt - vilket garanterar konsekvent hög kvalitet vid projektutveckling.
Läs mer på: www.eplancogineer.com


Bild2.jpg: Konfigurationsvariablerna eller deras visningsnamn definierar automatiskt användargränssnittet i Project Builder.