Säkert men effektivt

2018-04-05
Safe-Lock™ systemet från HAIMER som förhindrar utdragning av verktyg börjar bli en industri standard.

HAIMER Safe-Lock™ säkerställer att verktygen sitter kvar i verktygshållaren. Medbringare i verktygshållaren passas mot de spiral slipade spåren så finns på skaftet av verktyget, vilket skapar fastspänning genom friktion och en positiv låsning genom formpassningen. Detta förhindrar att det skärande verktyget kan dra sig ur verktygshållaren. Utöver detta, ökas produktiviteten genom högre skärdata och bättre livslängder på verktygen.

Nu har Safe-Lock™ börjat bli en standard inom hållande system för fräsning. Under de senaste 10 åren, sedan Safe-Lock™ systemet introducerades, hard et bekräftats gång på gång att denna metod ofta är överlägsen konventionella fräschuckar och Weldon chuckar. Detta bevisas genom mängden license partners, några är rankade som marknadsledande inom skärande verktyg och verktygshållarsystem – som Walter, Widia, Sandvik Coromant, Seco Tools, Sumitomo, Kennametal, Helical, Emuge Franken, Data Flute, Niagara, OSG and Mapal. Under 2017, beslutade även Iscar and Ingersoll att erbjuda verktyg med the Safe-Lock™ skaft. Dessutom, har produktportföljen av krymp-, hyls- och hydraulchuckar blivit mycket större under de senaste åren. Tillsammans med hydraulchuckar med Safe-Lock™ från Kennametal, jobbar Mapal med att introducera en hydraulchuck med Safe-Lock™ på marknaden.

Andreas Haimer, VD för HAIMER GmbH, förklarar: “Vi är stolta över att vårt Safe-Lock™ system har etablerat sig som en ny standard vid tung bearbetning men också blivit viktigare inom andra områden såsom dynamisk fräsning. Vi är också väldigt glada över våra nya licenspartners, som hjälper till att expandera Safe-Lock™ portföljen och göra den mer tillgänglig för slutanvändaren”.

Framgångsrik inom flygindustrin

Safe-Lock™ har uppstått tack vare kraven på kraftig bearbetning, vilket är en daglig utmaning inom flygindustrin och energiindustrin . Innovativa material som olika titanlegeringar är inte bara lätta, men också mycket styva, korrosionsbeständiga och svåra att bearbeta. Detta påverkar inte bara maskinlösningar och processer, utan även skärverktyg och verktygshållare som används.

Många arbetsstycken bearbetas ur solida block - under denna fräsprocess tas upp till 90% av materialet bort. För att optimera processen ekonomiskt såväl som kvalitativt och för att uppnå en hög spånavgång väljs höga moment och matningshastigheter med låga varvtal. Men under denna High Performance Cutting bearbetning (HPC) uppstår höga dragkrafter. I kombination med höga skärkrafter och aggressiva matningshastigheter skapas en böjning av verktyget i verktygshållaren vilket i slutändan ökar risken för att verktyget dras ut. Detta påverkar speciellt alla verktygshållarsystem som ger noggrann fasthållning och hög precision, till exempel krymp, hydraulisk eller kraftspännchuckar.

Som en konsekvens av detta är Safe-Lock ™ nu utbredd inom flygindustrin. Alexander Steurer, Senior Manager NC - Programmering Stator komponenter på MTU Aero Engines i München, förklarar beslutet att använda HAIMER-systemet: "Genom introduktionen av Safe-Lock ™ och krymptekniken från HAIMER kan vi garantera processäkerhet även vid fräsning av utmanande speciallegeringar. Detta är en förutsättning för att garantera smidig bearbetning vid tillverkning av ramar och gjutningar, med tanke på vår höga automatisering. " Kombinationen av utdragslåsningen och högsta koncentricitet i Safe-Lock ™ -systemet leder till låg vibration och därmed en mycket stabil bearbetningsprocessTack vare det ökade skärdjupet och matningarna kan spånavgången ökas avsevärt. Och tack vare den förbättrade rundgångsnoggrannheten hos krympchuckar från HAIMER, förbättras verktygets livslängd med upp till 50%.

Fördelarna med mindre än 3 μm rundgång, som den symmetriska Safe-Lock ™ -deignen ger, kombinerat med optimal balans och möjligheten att förenkla längdeninställningen, var väsentliga skäl för MTU att byta till HAIMER-systemet istället för att fortsätta använda verktygssystem av typen Whistle Notch eller Weldon. Trots att dessa andra system faktiskt hindrar verktyget att dra sig ut, är båda osymmetriska genom design, vilket ger otillräcklig rundgång och skapar obalans i verktyget.

Högre produktivitet med Safe-Lock ™

Safe-Lock ™ har emellertid inte bara hittat entusiastiska anhängare inom flygindustrin. Daniel Rautenbach, som arbetar på Glätzer, vet hur hårt konkurrensutsatt och noggrann fordonsindustrin kan vara. VD:n för CNC-Machining Specialists i Solingen förklarar: "Perfekt kvalitet och leveranssäkerhet är de grundläggande kraven för att vara med i vår bransch. Prissättningen är mycket konkurrenskraftig. "Därför faller skillnaden mellan vinst och förlust i sin verksamhet på process effektivitet. Därför är kvalitet utan kompromisser ett måste.

Genom ett av de största projekten inom detta område blev Ingo Schulten, Produktionschef, medveten om HAIMER Safe-Lock ™ systemet och började använda det i mitten av 2013. Den specifika applikationen var en del för en pneumatiskt manövrerad truckskivbroms som bestod av sfärisk grafitgjutjärn, typ EN-GJS-800-2. För att fräsa konkava ytor är kontakten mellan fräsen och arbetsstycket inte bara punktligt, det täcker faktiskt mellan 30 och 40 procent av verktygets längd. Ingo Schulten förklarar: "De extremt höga ingrepps- och skärkrafterna gör att verktyget kan dra ut sig ur hållaren." Den tidigare använda Weldon chucken säkerställde att fräsen var kvar i hållaren, men sidolåsningen gav verktyget en dålig rundgångsnoggranhet”. Enligt Schulten "var livslängden på fräsen väldigt varierande vilket även ledde till verktygsbrott".

Frästesterna med Safe-Lock ™ övertygade honom och de övriga anställda på Glätzer. "För mig var det självklart att byta till Safe-Lock ™", förklarade Schulten entusiastiskt. "Skärdata förbättrades betydligt och livslängden på fräsarna ökades konsekvent med 40%".

Fördelar vid höghastighetsfräsning

Safe-Lock ™ blir också alltmer populärt inom andra segment och vid HSC-bearbetning samt dynamisk fräsning. Vid dynamisk fräsning, där skärhastigheten och det axiella skärdjupet kan ökas genom mjukvarustöd, förbättras produktiviteten avsevärt. Således kan fräsoperationerna utföras tre gånger snabbare med större skärdjup, även när det gäller hårda och svårbearbetade material.

Men detta ökar också risken för att verktyget drar sig ut. Även fast spåntjockleken är liten vid dynamisk fräsning så används istället hela skärlängden i ingrepp samtidigt. Detta resulterar i högre axiella krafter som tvingar operatören att vara uppmärksam på en säker fastspänning av verktyget. En krympchuck med Safe-Lock ™ är den perfekta lösningen eftersom den ger mer säkerhet än Weldon-systemet, är lättare att hantera och ger en hög precision. Krympteknologins idealiska balanserings- och rundgångsnoggrannhet i kombination med den hållande säkerheten i Safe-Lock ™ -systemet möjliggör större produktivitet genom högre tillåtna skärhastigheter och ökad livslängd på verktygen.

INFO RUTA

Säkert och effektivt Hållande system

Safe-Lock ™ -principen kan förklaras enligt följande: Spiralformade spår är slipade på fräsens skaft. I kombination med integrerade medbringare i verktygschucken (krympchuck, hylschuck eller hydraulchuckar) förhindrar dessa spår att fräsen vrider sig i hållaren och riskerar att dra sig ur vid extrem bearbetning, vilket kan leda till extremt höga kostnader vid bearbetning av dyra detaljer. Kombinationen av utdragssäkringen och hög rundgångsnoggranhet leder till mindre vibrationer och kan ge väldigt effektiv spånavverkning. Detta gör det möjligt att öka skärdjup och matningar, samt att förslitningen på verktyget reduceras.

B01_Haimer_Safe-Lock_Details_und_Lizenzpartner
2017 gavs Iscar och Ingersoll licens för skärande verktyg. Genom det stora utbudet av verktygstillverkare har Safe-Lock ™ blivit en standard i många branscher
Picture: Haimer

B02_Haimer_Safe-Lock_TP400-D6_MTU
MTU Aero Engines utför utmanande grovapplikationer för den militära turbopropmotorn TP400-D6 med Haimer Safe-Lock. MTU ansvarar för TP400-D6s mellanstegskompressor, mellanstegsturbin och mellanstegsaxel.Dessutom, sker all slutmontering av TP400-D6 motorer på MTU Aero Engines i München.
Picture: MTU Aero Engines

B03_Haimer_Safe-Lock_Glätzer_5436
VD:n för Glätzer, Daniel Rautenbach (till höger) och Produktionschef Ingo Schulten utökar kontinuerligt användningen av HAIMER krympteknik, med och utan Safe-Lock ™: "För oss blev det självklart att utöka användningen av Safe-Lock ™."
Picture: Haimer

B04_Haimer_Safe-Lock_trochoidalesFräsen
Dynamisk fräsning gör fräsningen snabbare och tillåter större skärdjup, även i hårda material som rostfritt stål eller titan. Idealiska verktyg för bearbetning i dessa material är HAIMER Power Mill-fräsarna med Safe-Lock ™ -chuckar.
Picture: Haimer