Fler användarfördelar vid uppvärmning/ventilation/klimat-kontroll Makron för byggautomation

2018-03-27
Masterdata för ett projekt är som olja för en motor. Med hjälp av dom går processen lättare och jämnare. Användaren sparar mycket tid när de kan använda fullständiga makron istället för att behöva skapa dom från början. Från och med nästa version, version 2.8, erbjuder Eplan en samlad makrosamling inom byggautomation. Denna data, som är helt fi att ladda ner, ökar användarfördelarna och kompletterar den omfattande samlingen av komponent- och enhetsdata i Eplan Data Portal. Några företag som visat intresse fick en första glimt av detta på Light & Building-mässan i Frankfurt.

Makro Outdoor.  Makron i ett luftkonditioneringssystem omfattar bland annat en skrubber, värmare och ett enkelt styrsystem för temperatur-/fuktkontroll.

Den nya versionen av Eplan – plattformen, 2.8, som beräknas släppas i September kommer med en hel del fördelar för användare inom omådena uppvärmning, ventilation och klimatkontroll. För första gången erbjuder Eplan ett makroprojekt med systemdiagram för byggautomation, vilket förenklar arbetsprocesserna avsevärt vid konstruktion av sådana system. Makrona består av kompletta system för rör- och instrumenteringsscheman (P&I) eller diagram. De kan användas för en mängd olika tillämpningar.Nuvarande normer som stöds 

Dessa så kallade fönstermakron levereras kostnadsfritt i Eplan-format , Eplan kommer inom kort att skapa en webbplats med specifikationer. Sidmakrona, bland annat PCT-logiska loopar, omfattar båda de nuvarande gällande normerna DIN EN ISO 16484-3 och VDI 3813/3814. Användare inom byggautomation kan därmed arbeta betydligt snabbare med hjälp av dessa extra masterdata. Tidspesparingar  på upp till 50-70 procent, för att skapa scheman,  beräknas kunna uppnås. Som en del av förplaneringen kan användarna starta inledande projektsarbete avseende konstruktionsprocessens tekniska aspekter på Eplan-plattformen tidigt i processen. 

I projektfasen utvecklas ett koncept för systemets tekniska omfattning, dess initiala antal och kvantitetskonstruktioner uppskattas. Målet är att avgöra den tekniskt mest fördelaktiga lösningen och att definiera specifikationerna för den efterföljande detaljplaneringen. Schematisk skapande och ytterligare detaljer för systemet kan ske senare baserat på förplaneringen.

Systematiskt utökad insamling: Med makroprojektet för Eplan Platform, Version 2.8, som planeras bli släppt i september, tar lösningsleverantören Eplan sitt första steg mot mer masterdata inom byggnadsautomation.


Makro Air conditioning: Ett annat exempel på ett makro - det här med utetemperaturberoende temperaturstyrning.

Källa: Eplan Software & Service