eWON Flexy stöder MQTT för datainsamling

2018-03-26
HMS Industrial Networks meddelar att företagets IIoT-gateway - eWON Flexy (alla modeller inklusive den nya Flexy 205) nu stöder MQTT-protokollet (Message Queue Telemetry Transport) - ett enkelt och lätt meddelandeprotokoll som syftar till att minimera nätverkstrafik och krav på enhetsresurser.

MQTT skapades ursprungligen 1999 för att hjälpa olje- och gasdistributionsföretag att kontrollera sin pipelines effektivt. På grund av exponentiella tillväxten av IoT (Internet of Things) och behovet av att underlätta kommunikationen mellan lågdrivna smarta enheter, har MQTT nyligen sett en ökad popularitet.

MQTT är i huvudsak ett publicerings-/prenumerationsprotokoll riktat specifikt till lågdrivna inbyggda enheter. MQTT är inriktad mot miljöer med låg effekt och där resurser är knappa.

En av fördelarna med att använda MQTT-protokollet med eWON Flexy omfattar möjligheten att återuppta drift från vilken brytpunkt som helst utan förlust av data. Dessutom kan nätverksavbrott buffras tills nätverkskommunikation återupptas och klienten läser data. Detta förhindrar inte bara dataförlust, utan ger även användarna möjlighet att hantera informationsflödet till nätverksnoder.

MQTT är konstruerad för att underlätta överföringen av stora datamängder till många servrar och klienter, vilka begränsas av låg bandbredd, hög latens eller opålitliga nätverk. Det är idealiskt för dynamiska kommunikationsmiljöer. Som namnet antyder är huvudmålet med MQTT-protokollet telemetri, även känt som fjärrövervakning.

Flera eWON Flexy-användare har redan sett fördelarna med detta protokoll och har börjat integrera det i sina projekt. En av dem, W2W Solutions, visar hur de förlänger livslängden på transformatorn hos en av sina kunder med hjälp av MQTT. Läs om det på
https://www.ewon.biz/applications/success-stories/give-your-transformer-an-extra-life.

Om du vill veta mer om Flexy routrar, besök eWON:s hemsida: www.ewon.biz/products/ewon-flexy