HMS levererar 5.000.000:e Anybus-modulen till Parker Hannifin

2018-03-06
HMS Industrial Networks har levererat sin fem miljonte Anybus-produkt till Parker Hannifin - en världsledande Fortune 250-ledare inom rörelse- och kontrollteknik. Den femmiljonte Anybus-enheten är en Anybus CompactCom B40 som ska användas i en av Parkers nya ventilstyrenheter. Anybus CompactCom kommer att göra det möjligt för dessa ventiler att kommunicera på valfri fältbuss eller industriellt Ethernet-nätverk och kan således användas i valfri tillämpning, var som helst.

Anybus CompactCom B40

Anybus CompactCom-produkterna är utbytbara kommunikationsprodukter som är integrerade i industriella enheter för att tillhandahålla anslutning till olika fältbuss- och industriella Ethernet-nätverk. När Anybus-konceptet har implementerats är det möjligt att byta till ett annat nätverk genom att helt enkelt byta till en annan Anybus-modul.

Den fem miljonte Anybus-produkten som levererades till Parker Hannifin är en Anybus CompactCom B40. Detta är en strippad version av CompactCom utan hus, kontakter och nätverksisolering, vilket ger användaren mycket frihet vid utformningen av produkten. Anybus CompactCom ska användas i Parkers nya ventilstyrsystem som precis går i produktion.


Långt samarbete mellan Parker Hannifin och HMS

Parker Hannifin och HMS har framgångsrikt arbetat tillsammans i mer än 10 år. John Garbarino förklarar varför de har valt Anybus för sina nya ventilkontroller:

"Parker Pneumatic Division Nordamerika och Europa valde Anybus CompactCom B40 från HMS av flera anledningar. Det ger nätverksflexibilitet eftersom den kan exponeras för att möta regionala fältbussar eller Ethernet-protokollförinställningar. CompactCom ger också flexibilitet i design, eftersom formfaktorer inkluderar chip, kort och modulversioner.”

Kevin Knake, Executive Vice President för HMS Market Unit Americas kommenterar: "Anybus kommunikationsprodukter har stöd för alla de stora fältbuss- och industriella Ethernet-nätverk som Parker Hannifin kräver i sina ventilstyrenheter, vilket gör det möjligt för dem att ansluta till de olika kontrollsystemen som används inom automationsteknik. Vi är väldigt glada att Parker Hannifin fortsätter att lita på HMS som sin industriella kommunikationspartner vid lanseringen av denna nya toppmoderna ventilstyrning. "


Anybus historia

Den första Anybus-modulen utvecklades 1994. Eftersom antalet fältbussar ökade snabbt under denna tid var Anybus-konceptet, som gav användarna tillgång till nästan vilket industriellt nätverk som helst, en banbrytande innovation. Idag används fem miljoner Anybus-moduler på marknaden. Även om Anybus-moduler nu har mycket IT- och IoT-funktionalitet, är multinätverkskapaciteten, som erbjuds av Anybus-konceptet, fortfarande den viktigaste fördelen för användaren.

Bild: HMS överlämnar 5.000.000:e Anybus-enheten till Parker Hannifin vid en ceremoni i Richmond, Michigan.

Från vänster:
John Garbarino, Business Development Manager, Parker Hannifin
Tim Faillo, Global Program Manager, Parker Hannifin
Erick Rudaitis, Senior Market Development Engineer, Parker Hannifin
Kevin Knake, Executive Vice President & General Manager HMS Americas
Dan Maurer, Sourcing Manager, Parker Hannifin
Rob Lodesky, Sales, HMS Americas