Industrial Ethernet är nu större än fältbussar Marknadsandelar för industriella nätverk 2018 enligt HMS

2018-02-28
Industrial Ethernet passerat traditionella fältbussar när det gäller nya installerade noder inom fabriksautomation. Detta är huvudnyheten i HMS Industrial Networks årliga studie av industrinätmarknaden. Industrial Ethernet står för 52 % av de nya installerade noderna (46 % förra året), medan fältbussar ligger på 42 % (48 %). EtherNet/IP är nu det mest installerade nätverket på 15 %, följt av PROFINET och PROFIBUS, båda med 12 %. Trådlös teknik kommer också starkt med 6 % marknadsandel.

Anders Hansson, Chief Marketing Officer, HMS Industrial Networks

HMS Industrial Networks presenterar nu sin årliga analys av industrinätmarknaden, som fokuserar på nya installerade noder inom fabriksautomation globalt. Som en oberoende leverantör av produkter och tjänster för industriell kommunikation och IoT (Internet of Things) har HMS en betydande inblick i industrinätmarknaden. Här är några av de trender som de ser inom industrikommunikation 2018 och ser också tillbaka på utvecklingen av nätverksmarknadsandelar under de senaste 5 åren.


Industrial Ethernet - tillväxt drivs av IIoT

Industrial Ethernet har under flera år växit snabbare än traditionella fältbussar och har nu gått förbi fältbussar. Med en tillväxt på 22 % utgör Industrial Ethernet nu 52 % av den globala marknaden jämfört med 46 % förra året. EtherNet/IP har blivit det största nätverket med 15 % av marknaden. Ethernet-uppstickare globalt är PROFINET, EtherCAT, Modbus-TCP och Ethernet POWERLINK.

”Vi har länge sett en övergång till industriell Ethernet, men det är inte förrän nu som det gått förbi fältbussar när det gäller antal nya installerade noder”, säger Anders Hansson, Chief Marketing Officer på HMS. ”Övergången till industriell Ethernet drivs av behovet av högpresterande integration mellan fabriksinstallationer och IT/IoT-system samt IIoT (Industrial Inernet of Things) i allmänhet.”


Fältbussar kämpar fortfarande, men förväntas minska


Fältbussarna växer fortfarande något tack vare en stark industri och cybersäkerhetsproblem i branschen. Trots en ökad tillväxttakt på 6 % (4 % förra året) förväntas dock antalet fältbussinstallationer stadigt minska de närmaste åren. Den dominerande fältbussen är fortfarande PROFIBUS med 12 % av världsmarknaden, följt av Modbus-RTU och CC-Link, båda med 6 %.


Trådlöst omdefinierar nätverksbilden


Trådlös teknik växer också med 32 % (32) och står för 6 % (6) av den totala marknaden. Inom Wireless är WLAN den mest populära tekniken, följt av Bluetooth. ”Trådlöst används alltmer av maskinbyggare och systemintegratörer för att skapa innovativa automationsarkitekturer. Användare kan minska kablage och skapa nya lösningar för anslutning och kontroll, inklusive lösningar för BYOD (Bring Your Own Device) via surfplattor eller smartphones”, säger Anders Hansson.


Regionala nätverksvariationer

I Europa och Mellanöstern är PROFINET och EtherNet/IP ledande och PROFIBUS används fortfarande allmänt. Andra populära nätverk är EtherCAT, Modbus-TCP och Ethernet POWERLINK.

Den amerikanska marknaden domineras av CIP-nätverken, med en tydlig rörelse mot EtherNet/IP. I Asien verkar inget nätverk se ut som verkligt marknadsledande, men PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, EtherCAT, Modbus och CC-Link används ofta, med även ökad tillväxt för Ethernet-versionen CC-Link IE Field.


Tillbakablick på 5 års industriell nätverkstillväxt


Ett särskilt inslag i årets studie är att HMS ser tillbaka på 5 års stabil tillväxt hos industrinätverken. HMS drar slutsatsen att industriell Ethernet äntligen under 2017 passerade fältbussar när det gäller marknadsandelar. ”Tillväxten av industriella nätverk har varit stabil de senaste 5 åren och det är intressant att se att Industrial Ethernet nu har passerat fältbussarna, som idag står för 52 % av marknaden med EtherNet/IP som ledande nätverk”, säger Anders Hansson.

”Vår studie bekräftar dock att nätverksmarknaden är fragmenterad - användarna fortsätter att vilja ansluta till ett brett utbud av nätverk beroende på tillämpning. Framöver är det uppenbart att industriella enheter kommer att bli alltmer uppkopplade, förstärkt av IIoT och Industry 4.0. Ur vår synvinkel är vi väl lämpade att växa med dessa trender, eftersom HMS arbetar med ledstjärnan ”Connecting Devices”.”

Bild1: Fältbussar kontra Industrial Ethernet och trådlöst.

Bild 2: 5 års registrering av fältbussar, Industrial Ethernet och Trådlöst. Industrial Ethernet är nu större än fältbussarna.


Studiens omfattning:

Studien innehåller HMS:s prognos för 2018 baserat på antal nya installerade noder år 2017 inom Factory Automation. En nod definieras som en maskin eller enhet som är ansluten till ett industriellt nätverk. De presenterade siffrorna visar HMS:s konsoliderade synpunkter, med beaktande av insikter från kollegor i branschen, vår egen försäljningsstatistik och övergripande uppfattning av marknaden.