Produktivitetsmål möts med standard

2018-04-12
Företagen är ständigt under press för att trimma kostnaderna och bli mer ekonomiskt konkurrenskraftiga på global nivå. Det är allmänt känt att inhemsk tillverkning spelar en viktig roll för att förbättra landets totala produktivitet. Men medan många företag letar efter ny teknik, robotteknik och automation för att ligga i framkant, har Marcus Schneck, VD på norelem, en alternativ lösning – en som effektiviserar planerings- och tillverkningsprocessen utan att medföra extrakostnader i form av omkostnader – nämligen standardkomponenter.

"Tid är pengar när det gäller produktivitet, och utvecklingsingenjörer har inte längre råd att spendera massa tid för att återuppfinna hjulet," förklarar Marcus. "I stället behöver de bli mer bekanta med de produkter de använder och deras olika tillämpningar. Att veta hur och varifrån vanligt använda produkter kan hämtas från en enda kontaktpunkt ger ingenjörerna en stor konkurrensfördel. Idag tar det bara ett musklick att integrera standardkomponenter med de flesta CAD-program. Detta påskyndar avsevärt planerings- och tillverkningsprocessen, liksom utvecklingsprocessen för verktygs- och maskinbyggnad, samtidigt som kostnaderna reduceras." 
 
Modern designprogramvara kan underlätta återkommande konstruktioner och utföra beräkningsprocesser så gott som problemfritt i bakgrunden och frigöra konstruktörerna så att de kan koncentrera sig på mer kreativa problemlösningsuppgifter. På detta vis förändras designteknikerns traditionella roll. De tar nu större ansvar för såväl konceptuella som estetiska aspekter i en ny produktdesign, förutom att de är ansvariga för kostnaden att producera en produkt på ett så effektivt sätt som möjligt. God kunskap om standardelement, system och komponenter och ett leverantörsnätverk som är väl positionerat för att leverera dessa utan dröjsmål är avgörande för att uppnå både tids- och kostnadsbesparingar under hela utvecklingsprocessen.
 
En ny standard
Standarddelar eller element kan i detta sammanhang inte ses som en DIN-standard, men som komponenter som är konstruerade för att vara mångsidiga i tillämpningar och kompatibla med varandra. De är utformade endast i en variant, men uppfyller flera olika uppgifter i flera branscher. norelem har för närvarande 38 000 sådana komponenter tillgängliga för industrin i THE BIG GREEN BOOK - industrins fullständiga referensguide för utvecklingsingenjörer. När det frågas om vilka komponenter som verksamheten har tillgängliga så erbjuder Marcus en serie praktiska exempel.
 
"THE BIG GREEN BOOK har länge använts av tysk industri och blir ett allt viktigare verktyg för utvecklingsingenjörer i Storbritannien och övriga Europa", förklarar han. "Vi upplever efterfrågan från konstruktionsingenjörer vad gäller pendelstöd och fjäderbelastade dragkroppar i alla varianter för installation och positioneringstillämpningar, låsbultar och gränsstopp för exakt inriktning av arbetsstycken och en mängd olika klämmor och armaturer förutom driftelement såsom spakar, knappar och hängremmar för hantering av maskindelar. 
 
"Alla dessa produkter ger ett omedelbart och kostnadseffektivt sätt i hela produktionen för utvecklingsingenjörer. Det är sant att de kan designa och bygga egna komponenter, men det blir till en kostnad när det gäller både tid och pengar. Under en period där ingenjörer i hela verksamheten anstränger sig för tiden och resurser är knappa, så behöver de en omedelbar lösning. Det är därför som norelem listar 38 000 standardprodukter i THE BIG GREEN BOOK. Artiklar är också listade online med en tydlig och logisk layout, med tillhörande data, information och ritningar, vilka också finns tillgängliga. Det gör att konstruktörerna bara är ett klick bort från att kunna komma åt en önskad produkt, tillsammans med medföljande CAD-data.