Rockwell lägger till Softings OPC Development Toolkits till Encompass Partner Program

2018-02-12
Softings OPC Development Toolkits finns nu i Rockwell Automations Encompass Partner Program.

Rockwell Automation har lagt till Softings verktyg för att integrera OPC Classic och OPC UA i automationstillämpningar i sitt program Encompass Partner. Programmet omfattar produkter från partnerföretag som stärker Rockwell Automations egen portfölj och stöder företagets produktutvecklingsmöjligheter. Softings verktyg gör att OPC Classic och OPC UA-servrar kan konfigureras snabbare. De tillhandahåller en stor samling kommenterade bibliotek som underlättar utveckingenav produkter med OPC-funktionalitet.
 
Via dotterbolaget Softing Inc. har Softing Industrial ingått i Rockwell Encompass partnerprogram under lång tid. Andra Softingprodukter som finns med i programmet är mobila testare för kabelprovning och certifiering (WireXpert, NetXpert) samt gränssnittskort.
 
Mer information om utvecklingsverktygen finns tillgänglig online: https://industrial.softing.com/us/products/software-connectivity/opc-development-toolkits.html