Tillförlitliga lösningar för specifika identifieringsbehov

2018-02-01

Brady Corporation utvecklar tillförlitliga etikett- och identifieringslösningar som motstår extrema temperaturer, kemikalier, tryck eller friktion. Dessa testade etiketter ger mer arbetsplatssäkerhet, bättre felsökning, fullständig spårbarhet och andra identifieringsfördelar i utmanande tillämpningar och miljöer.

Alla underlag, alla miljöer
Även komplexa ytor i utmanande industriella miljöer kan identifieras på ett hållbart sätt med en professionell identifieringsetikett. Brady använder materialforskning, expertis och världsomspännande erfarenhet i ett stort antal industrier för att utveckla identifieringsetiketter som sitter fast på rena, ojämna, oljiga och dammiga ytor, och som förblir läsliga när de har exponerats för extrema temperaturer, kemikalier, nötning och tryck.

Din identifieringsetikett
Industrier med identifieringsutmaningar kan kontakta Brady för att hitta en hållbar lösning. Kundtjänst och F&U-team kan föreslå en standardetikett eller forska fram och konstruera nya etiketter för att lösa unika identifieringsbehov. Tillgängliga, anpassningsbara etikettkomponenter inkluderar etikettmaterial, adhesiver, ytskikt, laminat, storlekar, färger, former, layouter och förtryck.

Utskrivbara på plats
Precis som standardetiketter kan anpassade etiketter också skrivas ut eller eftertryckas var som helst. Installera uppdateringen för den fasta programvaran på din anpassningsbara Brady-etikettskrivare, montera de anpassade etikettrullarna, lägg manuellt eller automatiskt till den specifika information som din etikett ska visa, skriv ut och identifiera.

Få bättre produktivitet, enklare felsökning, fullständig spårbarhet, ökad arbetsplatssäkerhet och andra identifieringsfördelar med hållbara etiketter som passar dina behov. Kontakta Brady på emea_request@bradycorp.com.