Förebyggande underhåll med virtuella sensorer

2017-12-05
NORD DRIVESYSTEMS håller på att utveckla kostnadseffektiva och pålitliga funktioner för virtuella sensorer för statusövervakning.

Bild: I applikationer med långvarig och kontinuerlig belastning tar PLC:n reda på det optimala intervallet för oljebyte utan dyra sensorer

funktionen av virtuella sensorer kan bäst förklaras med hjälp av oljebyte som exempel. Med virtuella sensorer behövs inga dyra vanliga sensorer utan alla beräkningar sker i PLC:n. Den integrerade PLC:n beräknar intervall för oljebyte utifrån omfattande data på ström, spänning och hastighet. Utifrån denna data kan omriktaren alltid visa aktuell oljetemperatur. Genom att använda sig av smörjmedlets produktspecifika egenskaper kan oljans livslängd beräknas så att den används optimalt. NORDs tester visar att de virtuella sensorfunktionernas beräknade oljetemperatur ligger väldigt nära den faktiska uppmätta temperaturen. NORD håller för närvarande på att validera temperaturkurvorna under olika belastningar och hoppas få ut funktionerna på marknaden snart. Funktioner för förebyggande underhåll förväntas finnas i all NORDs drivelektronik med en inbyggd PLC från och med sista kvartalet i 2018.

SAMMANFATTNING: Virtuella sensorer för förebyggande underhåll
•Funktioner i frekvensomriktare med integrerad PLC
-Precis beräkning av underhållsintervall kan minska driftkostnader och öka anläggningens tillgänglighet
•Beräknad lansering: sista kvartalet i 2018
•Mjukvarubaserade funktioner som inte kräver dyra sensorer i form av hårdvara