steutes affärsenhet "Extreme" på SPS IPC Drives

2017-11-22
Temperaturer ner till -60° C och explosiv miljö: extrema miljöer kräver Extreme-switch

Steutes affärsenhet "Extreme" utvecklar och tillverkar brytare för omgivningsförhållanden där konventionella brytare och sensorer snabbt skulle sluta fungera eller aldrig vara lämpliga från början. Sådana förhållanden innefattar mycket låga temperaturer och explosiva miljöer.
För att kombinera dessa två områden, som var och en har sin egen specifika uppsättning krav, har steute utvecklat nya positionsbrytare och magnetiska sensorer som kommer att presenteras vid SPS IPC Drives.

Den nya Ex 97- och Ex 99-serien med positionsbrytare, med standarddimensioner till DIN EN50047 och DIN EN 50041, kommer att komplettera det existerande Extreme-sortimentet. De kan användas i Ex-zoner 1 och 2 (gas-Ex), liksom 21 och 22 (damm-Ex), och även i säkerhetsrelaterade tillämpningar - som godkända positionsbrytare med en extra säkerhetsfunktion. Olika ställdon finns tillgängliga för optimal justering för enskilda tillämpningar.

Temperaturintervallet för dessa Ex-baserade positionsbrytare sträcker sig ner till -60° C. Lämpliga tester, t.ex. slagprov i miljöer med extremt låga temperaturer, har givetvis alla klarat. De två nya serierna är täta mot damm och är anti-korrosiva. I utvecklingen av dessa nya brytare hade steute i åtanke tillämpningar såsom positionskontroll av ventiler i olje- och gasutvinning.

Som ett alternativ till dessa elektromekaniska brytare har steute också utvecklat ett Ex RC M20 KST-sortiment med cylindriska magnetiska sensorer för Ex-zoner och subzero-temperaturer. Deras egenskaper är lika extrema och de arbetar även på ett tillförlitligt sätt i temperaturer ner till -60° C. Eftersom de är så väl förseglade är de extremt hållbara, även i mycket dammiga miljöer. Dessa sensorer kommer också att presenteras av steute vid SPS IPC Drives.

steute vid SPS IPC Drives: Hall 9, Monter 450