Trådlösa sWave.NET®-nätverket på SPS IPC Drives 2017

2017-11-22
Demonstration av kabelfritt E-Kanban-system

Vid SPS IPC Drives 2017 presenterar steutes affärsområde "Wireless" den senaste versionen av företagets trådlösa nätverk sWave.NET®, där flera hundra trådlösa switchenheter kan anslutas till ett nätverk via accesspunkter. Accesspunkterna sänder trådlösa signaler till användarens IT-infrastruktur för vidare bearbetning.

Nätverksfunktionen demonstreras med hjälp av ett mobilt E-Kanban-rack eller FIFO-hylla som en typisk tillämpning för trådlösa nätverk. När en behållare avlägsnas från ett rack sänder en elektromekanisk trådlös strömbrytare eller trådlös sensor en signal till nästa tillgängliga accesspunkt. Accesspunkten skickar den sedan i sin tur vidare till materialhanteringsmjukvaran eller till produktionsplanering och kontroll. På detta sätt begärs påfyllning automatiskt.

Konfigurationen av ett sådant nätverk är lika enkel som senare modifiering. Den trådlösa infrastrukturen garanterar tillförlitlig signalöverföring: dynamisk självorganisation innebär mindre arbete med konfiguration och mindre underhåll, samtidigt som den bidrar till en framgångsrik implementering av sWave.NET®-baserade sensornätverkslösningar.

Alla möjliga olika potentiella tillämpningar för det här trådlösa nätverket har öppnats under de senaste månaderna. Förutom E-Kanban-system och FIFO-hyllor har steute också fokuserat på automatiserade guidade fordon (AGV) inom intralogistik och produktion.

Systemet sWave.NET® utvidgas kontinuerligt till nya funktioner och enheter. Vid SPS IPC Drives 2017 kommer steute också att visa en ny integrerad trådlös optisk sensor.

steute vid SPS IPC Drives: Hall 9, Monter 450