Advantech expanderar sitt europeiska servicecenter för att stödja regional tillväxt

2017-11-16
Den globala ledaren inom industriella och inbäddade datorlösningar har expanderat sitt europeiska servicecenter i Eindhoven, Nederländerna

Mot bakgrund av en fortsatt tillväxt på den europeiska marknaden beslutade sig Advantech under 2017 för att expandera sin produktion, logistik och kontorsverksamhet med start januari 2018. Den högteknologiska byggnaden kommer att hysa nästan 150 medarbetare och även att tjänstgöra som demo-anläggning för Advantechs senaste IOT- och Industri 4.0-program.

Tillkännagivandet följer invigningen av Advantechs nya kontor i Sverige (det tolfte i Europa), och snart öppnar även det trettonde i Barcelona.

Advantechs moderna lokalkontor stöder företagets ambitiösa tillväxtplaner och dess målsättning att uppnå intäkter på 350 miljoner euro år 2025. Advantech Europe svarar i nuläget för nästan 15 % av företagets verksamhet.


Expansionen av Advantech europeiska servicecenter (European Service Center, AESC) kommer att resultera i en fördubbling av lager- och kontorsutrymmet och en nästan tredubbling av företagets produktionskapacitet inom montering (CTOS). Huvuddelen av företagets kundpersonal och administrativa personal i den europeiska verksamheten är baserad i det europeiska högkvarteret Advantech Eindhoven.

Byggnaden kommer att innehålla det senaste inom Advantechs smarta teknik, med allt från högteknologisk byggnadsautomatik som temperatur- och ljusreglering i mötesrum och foajé samt energiövervakning och -reglering av anläggningen till intelligent iSurveillance och iLunch-service för hungriga medarbetare och gäster. På den operativa sidan strömlinjeformas fabriksflödet (från satsplockning till förkonfiguration, montering, integrering och kvalitetskontroll) av process- och maskinautomatik samt intelligenta förbättringar av vårt tillverkningssystem (iCTOS MES).

Kunder som besöker oss kan med egna ögon se hur realtidsövervakningen av nyckeltal i Advantechs kontrollrum kan påskynda förbättringscykler och stödja en mer flexibel produktion som anpassar sig till föränderliga behov.

”Under den fjärde industriella revolutionen kommer traditionella leverantörssektorer alltmer att övergå till IoT-teknik för att kunna ansluta sig till allting. Med hjälp av stordata och AI kommer världen att bli intelligentare och smartare. Advantech vill vara den stimulerande kraften bakom övergången till en ny AIOT-era,” säger Jeff Shih, vice vd på Advantech Global Services i AESC.
”Den ambitiösa expansionen av vårt servicecenter i Eindhoven hjälper oss att nå vårt tillväxtmål för 2025 på 350 miljoner euro i intäkter. Men framför allt kommer det nya intelligenta byggnadssystemet och intelligenta fabrikssystemet som vi skapar här ge våra kunder en realistisk och verklighetstrogen demonstration av värdet av vårt smarta teknikutbud.”

Den officiella invigningen av Advantechs europeiska servicecenter äger rum den 24 januari 2018.