steute Meditec vid Medica 2017

2017-10-23
Modulärt fotkontrollsystem för OR

Vid Medica presenterar steute Meditec en ny fotkontrollserie med en modulär design. Huset i MFS-MED GP712-serien kan förses med olika ställdon såsom pedaler, tryckknappar, vippbrytare och handkontroller. Antalet ställdon är också variabelt.
Vid utvecklingen av detta nya multifunktionella fotstyrningssystem fäste utvecklarna stor vikt vid ergonomisk komfort och ändamålsanpassning. Systemet är bekvämt att använda tack vare sitt platta hus och god taktil återkoppling från nyutvecklade vippomkopplare och handkontroller (joypads). En valfri tåstång gör kontrollen ännu enklare att placera, där den passar bäst.

En annan viktig funktion är systemets hygieniska design: kontrollen och alla dess manöverdon är mycket lätta att rengöra. Silikonmantlar tätar huset från miljöpåverkan (skyddsklass IP X8). Alla funktioner kan utföras redundant – vilket garanterar högsta driftsäkerhet.

Den modulära konstruktionen, med enhetliga hus och skräddarsydda ställdon, uppfyller kraven på överkomliga priser och en kort "time-to-market", samtidigt som man behåller hög kvalitet och pålitlighet.

Med sin MFS-MED GP712-serie, som kommer att presenteras vid Medica för första gången, har steute Meditec utvidgat sitt sortiment av styrsystem för medicinsk utrustning med att inkludera en fotbrytarserie som ligger halvvägs mellan företaget "Classic"-serie (standardsortimentet med kontrollenheter) och dess "Custom"-serie (användaranpassade kontroller för medicinsk utrustning).


steute Meditec på Medica: Hall 11, Monter J39