Ett enkelt val

2017-10-11
Kostnadseffektiva drivsystem för logistik i tre vanliga huvudkonfigurationer

Bild 1: Standardisering av drivsystem kan spara upp till 70 % av ägarkostnaden.

I anläggningar med många drivenheter kan den totala ägarkostnaden minskas med upp till 70 % genom smart sammansättning av olika komponenter. Därför har NORD DRIVESYSTEMS skapat tre huvudstorlekar för effektiva drivenheter för materialhantering och transportapplikationer. Dessa huvudkonfigurationer omfattar de vanligaste behoven för funktioner och prestanda för t.ex. postsortering, intralogistik och bagagehantering. De standardiserade drivsystemen förenklar inköp, planering, igångsättning och lagerhantering av reservdelar. De är dessutom väldigt enkla att installera, använda och underhålla.

Genom att minska antalet varianter i ett system kan systemets totala ägarkostnad och energieffektiviteten minskas markant. Därför har NORD fokuserat på de vanligaste produktvarianterna för specifika applikationer. NORDs tekniker har noggrant analyserat branschspecifika användarmönster och applikationsspecifika behov. Företaget har tillverkat effektiv drivteknik för intralogistik och flygplatser i många år och har utifrån denna kunskap och erfarenhet kunnat ta fram produktserien LogiDrive med de tre vanligaste drivsystemvarianterna specifikt optimerade för denna typ av applikationer. Det innebär även att kunderna endast behöver lagerhålla ett fåtal reservdelar och underlättar underhåll och administration. Därigenom minskar ägandekostnaden av systemen för postsortering, lager, flygplatser och bagagehantering med upp till 70 %.

Tre varianter, stor flexibilitet

LogiDrive-produkterna kan användas för transportörsystem på flera hundra meter. Drivenheterna med variabel frekvens (VFDs) kan enkelt seriekopplas med korta strömkablar mellan enheterna. De tre varianterna av växelmotorer täcker alla de vanligaste behoven i dessa branscher. IE4 permanentmagnetbaserade synkronmotorer med effekt på 1,1 kW, 1,5 kW, och 2,2 kW kombineras med effektiva tvåstegs-vinkelväxlar i två storlekar med moment upp till 260 Nm. Robusta frekvensomriktare från NORDs NORDAC LINK-serie erbjuder flera olika hastigheter. Systemen har en hög överbelastningskapacitet och gränssnitt för alla de vanligaste kommunikationsprotokollen så som PROFINET, Ethernet POWERLINK, EtherCAT och EtherNet/IP.

Bild 2: Omkopplare för drift och underhåll är lättåtkomliga på fältdistributionssystemen.

Mycket användarvänliga och effektiva


LogiDrive-system är enkla, snabba och säkra att installera tack vare färgkodade snabbkopplingar. Enheterna har även omkopplare för underhåll, drift och riktning för enkel tillgång till enskilda drivaxlar vid service och underhåll. Sensorer och ställdon kan anslutas via M12-kopplingar. Sensordata som samlas in av omriktarna kan skickas till system på högre nivå för att ytterligare minska kabeldragning. Drivkomponenter är lätta att byta ut eftersom komponenterna kan bytas ut separat istället för att behöva byta hela motorn. Drivenheterna är även enkla att hantera eftersom de har ett hus av lättviktsmetall som är ca 25 % lättare än enheter med stålhus. LogiDrive-system motorer med IE4 och Super Premium Efficiency synkronmotorer sparar mycket energi genom delbelastad drift. Genom att spara på energi där det behövs sparas också pengar i det långa loppet.


Bilder 3, 4: LogiDrive-system har IE4-motorer som betalar för sig själva snabbt genom sparläge vid delbelastad drift

Integrerade säkerhetsfunktioner

LogiDrive-system kan effektivt driva horisontella, lutande och vertikala transportörer. En belastningssensor skyddar den drivna utrustningen genom att stoppa motorn vid blockeringar. NORD kan även bygga in säkerhetsfunktionerna STO och SS1 i enlighet med EN 61800-5-2 för varje enskild drivaxel genom TÜV-certifierade elektroniska moduler. Med fältorienterad vektorstyrning ger omriktarna högprecisionsstyrning så som fullt vridmoment från noll hastighet och håller inställda hastigheter även under varierande belastningar. Standardfunktioner så som anslutning av stegade och absoluta omkodare, absolut och relativ positionering och smart bromsning finns också för omriktarna. Positioner och avstånd kan programmeras via bussen eller direkt i enheten. Flera enheter kan kombineras i master/slave-konfigurationer för synkronisering av hastighet och positionering. Med integrerad PLC och PI-styrfunktioner och flera olika sensorgränssnitt kan systemen även användas för att styra helt automatiserad modulbaserad utrustning i större installationer.

Bild 5: En video på NORDs YouTube-kanal om NORDAC LINK fältdistributionssystem visar funktioner så som de enkla snabbkopplingarna.

Slutsats


NORD DRIVESYSTEMS har stor praktisk erfarenhet inom transportörteknik och har tillverkat hundratals effektiva drivsystem för intralogistik och flygplatser. Alla komponenter är tillverkade i egen fabrik och de energieffektiva motorerna kan användas i hela världen och finns i alla frekvensklasser. NORDs utbud av växlar omfattar flera olika växeltyper med ett stort intervall av drivmoment och utväxlingar. Frekvensomriktarna ger intelligent styrning och hantering för drivsystem för högeffektiv och energibesparande drift vid delbelastning och omriktarna kan även utföra mycket noggranna hastighetsjusteringar. NORD har minskat antalet drivvarianter i stora installationer genom att välja ut tre av de vanligaste storlekarna och varianternas. Nya LogiDrive för flygplatser och andra logistikapplikationer är en mycket kostnads- och energibesparande serie som gör det enkelt att välja komponenter för just dina behov.

Produktvideo: nord.click/vq7g
Produktsida: nord.click/kpgh